Odbor za alpsko skijanje

Tri prvoplasirana kluba u sezoni 2012/2013:
1. BSK–Beograd : Zoran Vuković
2. SK Niš – Niš: Ivan Pešić 
3. SK Midžor – Knjaževac : Matic Jeraša

Regioni:

1. Centralno-južni: Mihailo Petković 
2. Jugo-istočni:
3. Beogradski : Velibor Martinović

Sportski stručnjaci koji su verifikovani od strane IO do 2018.godine:
1. Milan Matić (predlog BSK) – CV – Predsednik odbora
2. Damir Kapric (predlog SK Konstantin) - CV
3. Ljubiša Ignjatović (predlog SK Osa) – CV

Prošireni sastav AO:
1. Miša Stojanović – director Alpskog kupa Srbije
2. Stevica Marinković – pododbor zaTehničke delegate
3. Velin Stanković – pododbor za Sudije
4. Bojan Jaćimović – pododbor za Paraolimpijsko skijanje


Formiranje odbora se vrši na osnovu grupe članova 80. Do 90. Statuta SSS.
Odluku o imenovanju sportskih stručnjaka donosi IO SSS. Mandat: Sportskim stručnjacima traje 4godine; predstavnicima regiona dve godine, s mogućnošću ponovnog izbora; ostalim članovima odbora podleže reviziji svake godine. Svi odbori su verifikovani od strane IO SSS 14.12.2010.godine.

Na osnovu člana 23. Zakona o sportu MOS-a, sportski stručnjaci su lica koja imaju odgovarajuće visoko obrazovanje u oblasti sporta, odnosno fizičke kulture ili su osposobljena za obavljanje odredjenih stručnih poslova u sportu, ako zakonom nije drukčije odredjeno.

Skijaški savez Srbije