• Nevena Ignjatović

  • Marko Vukićević

  • Matija Milenković

  • Anja Ilić

  • Miloš Milosavljević

  • Maida Drndić

  • Strahinja Stanišić

  • Emilija Đurović

Kalendar i rezultati:
  2021/2022

Spisak dozvola za rad:
Instruktora Trenera

Zahtev za dozvolu za rad:
Instruktora Trenera

Razvoj alpskog skijanja – sastanak na Kopaoniku od 14.04.2021.

Nakon završetka prvenstva Srbije za decu od 12 do 16 godina na Kopaoniku i proglašenja pobednika, predstavnici Skijaškog saveza Srbije održali su sastanak sa predstavnicima klubova, takmičarima i njihovim roditeljima, kao i trenerima koji će biti zaduženi za rad sa decom na temu upoznavanje sa projektom i početak realizacija projekta Olimpijskog komiteta Srbije i Skijaškog saveza Srbije pod nazivom „Razvojni program alpskog skijanja i identifikacija najtalentovanije dece“.

Ispred Skijaškog saveza Srbije prisutnima se obratio potpredsednik Saveza gospodin Aleksandar Askrabic i direktor gospodin Siniša Radović i istakli da su projektom Olimpiskog komiteta Srbije obuhvaćeni takmičari koji su ispunili kriterijume postavljene od strane komiteta, i ti takmičari su Emilija Djurović (SK Crvena Zvezda), Aleksa Lalic (NS Ski team), Aleksa Balovic (SK Rtanj), Lazar Perisic (SK Rtanj) i Sara Nendvic koja ce verovatno u program biti ukljucena na drugi način jer nastavlja školovanje i rad po drugom modelu.

Predstavnci Saveza su čestitali takmičarima na do sada postignutim rezultatima i još jednom se zahvalili Olimpijskom komitetu Srbije što su pokrenuli ovaj razvojni program i obezbedli veći deo finansijskih sredstava, stručnu pomoć i podršku i naveli da je ovaj razvojni program od izuzetnog značaja za dalji razvoj skijaškog sporta u Srbiji i predstavlja važan korak u pravcu uspostavljanja planskog i sistematskog rada, u cilju razvoja i budućnosti ovog sporta.

Razvojni program alpskog skijanja i identifikacija najtalentovanije dece je program Olimpijskog komiteta Srbije koji će sprovesti Skijaški Savez Srbije u saradnji sa klubovima ima osnovni cilj da okupi najtalentovaniju decu u alpskom skijanju, da identifikuje njihove kvalitete i pravovremeno otpočne proces transformacije mladih talenata u vrhunske sportiste.

Pocetak projekta je predvidjen u maju 2021. a zavrsetak 31.decembar 2021., sa pretpostavkom da se isti nastavi po završetku takmičarske sezone i tako bi se sprovodio u celom olimpijskom odnosno četvorogodišnjem ciklusu, sa odredjenim korekcijama, eventualnim poboljšanjima, povećanja broja dece, uključivanje i druge dece koja ispune kriterijume, to znači da će u ovom programu uvek biti samo oni takmičari koji ispunjavaju postavljene norme.

Plan i program rada je izradjen od strane stručnih lica koji ce sprovoditi sve planirane sadržaje. Prva sledeća aktivnost biće jasno definisanje finansijskih obaveza, psihofizička merenja takmičara i zdravstveni pregledi početkom maja od strane referentne zdravstvene institucije Republike Srbije i sprovodjenje organizacijskih, logističkih i stručnih aktivnosti do odlaska na prvu lokaciju za rad na snegu.

Takodje, naglašena je mogućnost uključivanja u ovaj razvojni program i takmičara iz drugih klubova po različitim modelima i mogućnostima, a sve u saradnji sa koordinatorom projekta i odobrenjem i uz saglasnost OK Srbije i SS Srbije, sa napomenom da će u toj situaciji finansijske obaveze snositi klubovi. Predstavnici klubova, treneri i roditelji su se pozitivno izjasnili na ovaj projekat i podržali isti, a posebno iskazali potrebu za ovakvim razvojnim programom za srpsko skijanje, povećanje broja dece u programu, što ce doprineti unapredjenju alpskog skijanja u Srbiji. Treneri odnosno nosioci realizacije plana upoznati su sa obavezama i mogućom korekcijom planova u skladu sa situacijom i potrebama, i obavezom praćenja napredovanja, rezultata i forme svakog pojedinca učesnika programa.

Takodje, jedinstveno je istaknuto je da u narednom periodu treba osmisliti nove programe i projekte i zajedničkim radom klubova i Saveza uključiti što veci broj dece i unaprediti skijaški sport u Srbiji.

Skijaški savez Srbije