• Nevena Ignjatović

  • Marko Vukićević

  • Matija Milenković

  • Anja Ilić

  • Miloš Milosavljević

  • Maida Drndić

  • Strahinja Stanišić

  • Emilija Đurović

Kalendar i rezultati:
  2021/2022

Spisak dozvola za rad:
Instruktora Trenera

Zahtev za dozvolu za rad:
Instruktora Trenera

Projekti i programi za razvoj srpskog skijanja

Rukovodstvo Skijaškog saveza Srbije preduzelo je niz mera i aktivnosti kojima će srpsko skijanje unaprediti i podići na viši nivo u 2021. i godinama koje slede. U ovoj godini je otpočela realizacija projekta sa Olimpijskim komitetom Srbije pod nazivom "Razvojni program alpskog skijanja i identifikacija najtalentovanije dece", upućen je predlog Ministarstvu omladine i sporta preko olimpijskog komiteta u skladu sa procedurom radi finansiranja redovnih programa i drugih aktivnosti tokom 2021. godine,a pripremaju se i druge aktivnosti.

U tom smislu rukovodstvo Skijaškog saveza Srbije pokrenulo je inicijativu za izradu predloga projekata i programa kojima će savez aplicirati prema International Ski Federation  -  FIS odnosno organizaciskoj celini FIS development programa, sa kojima su obavljene i određene konsultacije i dobijeni načelno pozitivni stavovi.

Rukovodstvo Skijaškog saveza Srbije uputilo je inicijativu odborima za alpsko skijanje, nordijsko skijanje, snoubord, komisiji za paraolimpijsko skijanje, za skijaške skokove, komisiji za osposobljavanje, usavršavanje i licenciranje stručnjaka u skijanju, komisiji za instruktora i trenera skijanja, sudijskoj komisiji i drugim zainteresovanim licima u srpskom skijanju, da izrade i dostave predloge programa i projekata sa kojima bi Skijaški savez Srbije mogao pravovremeno da aplicira prema FIS odnosno FIS development program. Predloženi programi i projekti mogu obuhvatiti različite oblike i sadržaje kao što su kampovi, treninzi, edukacija, seminari i drugi sadržaji, a programi i projekti mogu biti nacionalni, regionalni i internacionalni.

Skijaški savez Srbije je od odbora i komisija tražio da pripreme i savezu dostave predloge programa i projekata koji će imati svoj radni naziv i opis projekta, a koji će naknadno biti razrađen i pripremljen u skladu sa kriterijumima i standardima koji su propisani. Takođe, radi efikasnosti u radu odbori i komisije bi trebali da nakon dostavljanja predloga savezu, nastave sa izradom nacrta svih dokumenata za predloženi projekat, a dokumenta će kasnije biti usaglašavana sa Skijaškim savezom Srbije, FIS-om i drugim nadležnim institucijama. 

Skijaški savez smatra da je ovo vrlo važna aktivnost koja ima izuzetan značaj za razvoj i unapređenje srpskog skijanja, zato smatra da se ovoj obavezi pripreme i predlaganje programa i projekata mora pristupiti krajnje odgovorno kako bi predlozi bili validni, a projekti prihvatljivi i sprovodljivi u praksi. 

U cilju efikasnosti u radu i daljem postupanju Skijaški savez Srbije apelovao je da se sa ovom inicijativom odmah upoznaju sva nadležna lica odbori i komisije, kako bi predlozi bili adekvatni i dostavljeni najkasnije do 11 juna 2021. godine

Skijaški savez Srbije nastavlja sa preduzimanjem mera na unapređenju stanja u srpskom skijanju.

 

Skijaški savez Srbije