• Nevena Ignjatović

  • Marko Vukićević

  • Matija Milenković

  • Anja Ilić

  • Miloš Milosavljević

  • Maida Drndić

  • Strahinja Stanišić

  • Emilija Đurović

Kalendar i rezultati:
  2021/2022

Spisak dozvola za rad:
Instruktora Trenera

Zahtev za dozvolu za rad:
Instruktora Trenera

FIS KONGRES 2022 - Milano Italija

FIS KONGRES 2022 - Milano Italija

Reizabran predsednik FIS-a Johan Elijaš 
Predsednik FIS-a Johan Elijaš bio je jedini kandidat za predsednika FIS-a i ponovo je izabran od strane Kongresa FIS-a za svoj drugi mandat. Elijaš je prvi put izabran prošle godine i zbog vremena održavanja tog Kongresa imao je skraćeni mandat od samo godinu dana. Predstojeći mandat će trajati pune četiri godine.

Ključne odluke usvojene na Kongresu FIS-a:
Delegati na Generalnoj skupštini usvojili su sledeće predloge:

Promena imena FIS-a :
Delegati su odobrili promenu zvaničnog naziva FIS-a tako da uključi „snoubord“. Novo ime organizacije je Međunarodna skijaška i snoubord federacija. Akronim organizacije će ostati FIS.

FIS će preuzeti upravljanje PARA SNOW sportovima Delegati su odobrili da FIS preuzme upravljanje parasnow sportovima od Međunarodnog paraolimpijskog komiteta (IPC). Ovo bi uključivalo sve alpske, snoubordske i kros-kantri događaje. Dodatne informacije o ovoj odluci biće saopštene kasnije nakon što FIS i IPC razgovaraju o detaljima i vremenskom okviru prenosa upravljanja.

Trajanje mandata Komisije za sportiste
Mandat Komisije sportista FIS-a je produžen sa dve na četiri godine kako bi se predstavnicima dalo više vremena da se u potpunosti integrišu u svoje uloge.

FIS članstvo.
Odobrena su tri nova pridružena člana i dva nova redovna člana:
Saudijska federacija zimskih sportova – pridruženi član Urugvajska skijaška i snoubord federacija – pridruženi član Savez za skijanje i snoubord Tajlanda – punopravni član Savez sportova na snegu i ledu Ujedinjenih Arapskih Emirata – punopravni član Skijaški savez Slovačke – punopravni član

Finansijske i administrativne odluke
U okviru statutarnog poslovanja Kongres je odobrio račune i izveštaje revizora iz prethodnog finansijskog perioda.

Predstojeći međunarodni skijaški kongresi Prema novom Statutu FIS-a, FIS kongres će se od sada održavati svake godine, umesto jednom u dve godine. Neparne godine će se održavati onlajn, dok će se parne godine održavati lično. U skladu sa Statutom, 54. Međunarodni skijaški kongres održaće se sledećeg proleća onlajn. Savet FIS dodelio je Rejkjaviku na Islandu prava domaćina 55. međunarodnog skijaškog kongresa 2024.

Rezultati FIS SnovKidz Nagrade 2022
Međunarodna kampanja FIS „Svetski dan Snega“ za angažovanje i podsticanje mlađih generacija na zimske sportove nagradila je dobitnike 7. FIS SnovKidz nagrade. Pobednik je Švedska sa kampanjom „Svi na snegu“

Ispred Skijaškog saveza Srbije delegat na Kongresu je bio Generalni Sekretar Milan Božić.

Skijaški savez Srbije