Održan seminar usavršavanja instruktora i trenera skijanja

  • U subotu 12.11.16. u hotelu Čigota na Zlatiboru, održan je prvi ovogodišnji seminar usavršavanja instruktora i trenera skijanja u organizaciji Komisije za osposobljavanje, usavršavanje i licenciranje stručnjaka Skijaškog saveza Srbije (KOUL). Tema seminara je bila „Uloga komunikacionih veština instruktora i trenera u obuci skijanja“. Predavač je bio prof Dobrivoje Stanojević, doktor filoloških nauka, redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Katedra za novinarstvo i komunikologiju (predmeti: Stilistika, Retorika, Retorika elektronskih medija, Javni diskurs). Seminaru je prisustvovalo 19 instruktora i trenera koji su imali priliku da čuju zanimljivo predavanje o značaju verbalne i neverbalne komunikacije u radu sa decom i odraslima. Nakon seminara usledio je razgovor prisutnih sa predstavnikom Komisije, prof Ropretom u vezi sa novom procedurom sticanja dozvola. Takođe, razgovaralo se o organizaciji kurseva osposobljavanja na Zlatiboru imajući u vidu potrebe ovog skijališta, specifičnosti trajanja sezone i obim posla. Objašnjeno je da Savez ima u vidu specifičnosti ovog ski centra i da je upravo organizacija ovog seminara na Zlatiboru način da se izađe u susret kolegama sa Zlatibora, kao i da se planira kurs osposobljavanja čim to dozvole snežni uslovi. Naredni seminar usavršavanja, koji je uslov za sticanje dozvole za rad, održaće se u subotu 19.11.16 u Beogradu, na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Blagoja Parovića 156, sa početkom u 11 časova

Predavanja o uticaju olimpijskog pokreta na društvene procese

  • U ponedeljak 24. oktobra, u Muzeju nauke i tehnike, u saradnji sa Fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja iz Beograda, održana su predavanja o uticaju olimpijskog pokreta na društvene procese (predavač red. Prof. Branislav Jevtić- FSFV), zatim o primeni nauke u pripremama za Olimpijske igre (red. Prof. Saša Jakovljević-FSFV) i uticaju Antidoping agencija na ukupan olimpijski pokret (dr Nenad Dikić-ADAS). Seminaru su prisustvovali i polaznici kursa za operativne trenere u skijanju. Komisija za osposobljavanje i licenciranje stručnjaka u skijanju Skijaškog saveza Srbije (KOUL) će i ubuduće obaveštavati sve zaiteresovane o održavanju sličnih seminara u cilju podizanja kvaliteta stručnog kadra u skijanju.

  • 1
  • 2

Skijaški savez Srbije