Obaveštenje o dozvolama za rad instruktora

RASPIS ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DOZVOLU ZA RAD INSTRUKTORA  U SKIJANJU, SNOUBORDU I SKIJAŠKOM TRČANJU ZA SEZONU  2021/2022

Poštovane, Poštovani,

obaveštavamo vas o izmenama u Pravilnicima Ministarstva omladine i sporta a koji su stupili na snagu u Maju i Junu 2020. godine:

  1. Na snagu su stupili novi pravilnici: 1-Pravilnik o stručnom osposobljavanju (važi od 2.5.2020); 2-Pravilnik o nomenklaturi zanimanja (važi od 27.6.20),  Pravilnik o dozvoli za rad (važi od 2.5.20)
  2. Godišnji fond sati za usavršvanje iznosi 9 časova (umesto dosadašnjih 8 sati).
  3. Uvodi se novo zvanje “Sportski učitelj” (IV nivo osposobljavanja, 360 sati). Ovo zvanje se odnosi na one koji hoće da rade sa decom (do 16 godina) i mogu ga steći instruktori koji imaju završeno više ili visoko obrazovanje u oblasti sporta (akademske ili strukovne studije na fakultetu sporta), pedagoški fakultet ili su završili kurs posebnog (dodatnog) osposobljavanja.
  4. za one koji žele da postanu isntruktori: osposobljavanje za instruktora skijanja (III nivo ospobljavanja Ministarstva) od sada traje 360 sati (umesto dosadašnjih 120 sati, II nivo oposobljavanja). Za sve koji su već stekli zvanje Instruktor zadržavaju ovo zvanje i sva prava

NAPOMENA: nemojte mešati nivo osposobljavanja u okviru Saveza (instruktor Nivo 1, 2 ili 3) sa nivoima osposobljavanja Ministarstva (I, II, III i IV nivo stručnog osposobljavanja; )

Zvanje Instruktor – sportski učitelj je novost koja je već bila predviđena Zakonom o sportu iz 2016. godine ali tek sada je definisan način posebnog osposobljavanja za rad sa decom.

Kako steći zvanje Sporrtski učitelj? U ovom trenutku čekamo tumačenje Ministarstva koje je u Pravilniku o stručnom osposobljavanju navelo da je uslov za sticanje zvanja Instruktor Sportski učitelj (IV nivo) prethodno završen 3 nivo osposobljavanja (360 sati). Do sada su instruktori, prema pravilniku MOSa završavali II nivo osposobljavanja (120 sati). U drugom dokumentu, Pravilniku o nomenklaturi zanimanja u sportu Ministarstvo je navelo da je uslov za Instruktora sportskog učitelja potrebno prethodno stečeno zvanje Instruktor. S obzirom da nije jasno koji kriterijum je ispravan (III nivo ili instruktor) obratili smo se MOSu i čekamo tumačenje.

ZA SADA MOŽEMO REĆI SAMO DA: Prema čl 180. Zakona o sportu: Sportski stručnjaci koji na dan stupanja na snagu ovog zakona ne ispunjavaju uslove iz člana 27. stav 3. ovog zakona mogu da obavljaju stručno-vaspitni rad sa decom najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu podzakonskog akta kojim se uređuje nomenklatura sportskih zvanja i zanimanja i stručno osposobljavanje u sportu, osim u slučaju iz stava 2. ovog člana. To znači da će se po novom pravilniku postupati od 27.6.2022 (ovo je nezvanično tumačenje Komisije dok ne dobijemo odgovor Ministarstva).

U postupku podnošenja zahteva za dozvolu za 2022. godinu jako je važno da nam svi koji su završili Fakultet sporta ili Pedagoški fakultet dostave kopiju diplome kako bi im u dozvoli naveli da ispunjavaju uslova za rad sa decom (“instruktor – sportski učitelj”).  Ostali treba da sačekaju raspisivanje kurseva za dodatno osposobljavanje za rad sa decom.

Obavezni seminar usavršavanja od ove godine traje 9 časova godišnje (pravilnik Ministarstva). Komisija će priznavati samo potvrde u kojima je navedeno da je seminar usavršavanja trajao 9 časova i da je semianar odobren od strane Komisije SSS. Neće se prihvatati seminari koje organizuju organizacije koje nemaju saglasnost SSS kao ni seminari za koje se navodi da važe za dve godine. Informacije o odobrenim seminarima Savez će objavljivati na svom sajtu.

Molimo vas da postupite prema pravilima koje propisuje Ministarstvo omladine i sporta a Skijaški savez je dužan da ih sporovede.

Dana 10. Novembra, na sajtu SSS će biti objavljen spisak instruktora skijanja sa podacima o potrebnoj dokumentaciji za dozvole.

VAŽNO: PROMENJENA JE ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE Komisije za dozvole.

NOVA ADRESA je : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Stara adresa Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. VIŠE NE VAŽI

S poštovanjem,

Skijaški savez Srbije

Komisija za Dozvole za rad

Skijaški savez Srbije