Seminar usavršavanja instruktora alpskog skijanja

Seminar usavršavanja instruktora alpskog skijanja

Skijaški savez Srbije, Komisija za osposobljavanje, usavršavanje i licenciranje stručnjaka u skijanju (KOUL) i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu (FSFV), Centar za permanentno usavršavanje ORGANIZUJU:

SEMINAR USAVRŠAVANJA INSTRUKTORA ALPSKOG SKIJANJA

Seminar će se održati na Kopaoniku, 27. Decembra 2014.godine. Prisustvo seminaru je uslov za dobijanje licence za sve one koji nisu u toku protekle sezone pohađali neki od seminara usavršavanja (overe licence). Seminar je besplatan.
Spiskovi licenciranih instruktora će biti dostavljeni JP Skijališta Srbije.

Preuzmi:

Skijaški savez Srbije